Bevar Storstrømsbroen, den fortæller verdens historie.
http://www.multi-messerne.dk/?Multi-messerne

 

 

Save-the-Bridge.dk

 

Vi har tilslutning og udvikling, omkring turisme ideen. Vi har offenligt nu mest vækst i en støtte forening og et Develoment. Fonds kassen har vi ikke lagt focos på. det var en anbefaling vi fuldte, men som har den modvind, at der ikke kan komme penge til en bygning der står til destruktion i statens regi. SÅ derfor er

ordet Fond erstattet med ordet STØTTEforeningen SAVE the Brigde. Formålet er at fjerne nedrivnings iden fra det unikke bygningsværk .

.. derfor

1. først standse nedrivningen og derpå.

2.ide og udviklings runden.

 

 

for at se vedtægterne for: www. Save the Bridge. dk eller her i artstadions regi

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundats til fremtidens Kulturstrømsbro. Startet d.18. okt 2016.

 

Støtte foreningens navn: Save the Brigde.

Bevar storstrømsbroen, den fortæller eftertiden verdens historie.

 

 

 

Formål:

 

At bevare Storstrømsbroen, som bro.

 

- at undgå broens stats planlagte destruktion, og derpå at bevare broen, i en stand der kan tillade let transport, for eftertiden.

 

Fondens økonomi skal drive de udgifter, der er forbundet med promoveringen af opgaven.

 

Fonds midlerne opbevares i Lollands banken regi og revideres af Øernes revision.

 

 

 

Fondens stifter:

 

Jonna Colding Henriksen

 

Amalievej 14 Masnedsund DK-4760 Vordingborg.

 

Fonden er hjemmehørende i Storstrømmen.

 

Vordingborg Kommune.

 

Bestyrelsen dannes ud fra reglerne i Fonds loven; se Justitsministeriet civilstyrelsen.

 

Bestyrelsen dannes af personer med historisk interesse for at bevare broen for eftertiden.

 

Egenkapitalen ved oprettelsen: kr 0,-

 

Fond opstart beløbet, for en fond af denne slags er minimum kr1.000.000,-

 

( en million danske kroner = ca 134.500 EURO ).

 

 

 

Herved ønskes kr 100,- / 14 euro, af rigtig mange personer, som bliver indbetalt i

 

Lollandsbanken reg: 6220 konto: 6169054. Skriv navn og telefon nummer i afsender boxen. eller doner en pengegave som kan blive til matrialer der fortæller broen historie. via Mobilepay:27988.

 

Du bliver ikke medlem af en forening eller anden forpligtigelse, og der ydes ikke tilbagebetaling.

 

Regnskabsåret følge kalenderåret, og vil bliver oplyst i Lovtidende, når Fonden er en realitet.

 

 

 

I opstarts processen af fonden, er indbetalingen for egen regning og risiko, og uden fradrag mm.

 

Bestyrels medlemmerne udpeges af stifteren.

 

Fondens midler skal danne grundlag for anvendes af broen, når broen afløses af den nye bro i området.

 

Fonden bekendtgøres i Lovtidende, når der er samlet penge nok til at opfylde kravet for etablering.

 

Fonden Bevar storstrømsbroen, den fortæller eftertiden verdens historie.

 

En interesse gruppe på Facebook, af samme navn, har udsendes dette budskab fra, første gang 18.okt 2016 samt og omtalt d.19. okt på P4 kl 8:30 udfra

 

Er du interesseret i en ulønnet bestyrelses post, så send en ansøgning att stifteren til ovennævnte postkasse, pr brev.

Bestyrelsen bliver ansvarlig for midlerne i Fonden.

 

Ansøgeren skal opfylde kravet til en Fondsbestyrelse validitet.

 

Venlig hilsen Jonna Colding Henriksen Vordingborg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook: Art Stadion og

www.artstadion.dk

Mail: artstadion@artstadion.dk

 

Mit Kunst Værksted er i Smedjen på Musicon.

 

Post sendes til:

Fru Henriksen

Amalievej 14 Madsnedsund.

DK-04760 Vordingborg.

swepp/mobilpay/sms/# +45 51161638

 

CVR/Vat nr 25801695

DanskeBank 1551>01<1677074

swiff add: BABADKK/IBN DK56300000163 77074

 

Art Stadion er bygget op af multikunstner og idémager Jonna Colding Henriksen.

Navnet Art Stadion er frit og kan bruges af kreative mennesker.

 

Who owns the ARTStadion.dk?

 

ARTStadion is a corporation.

 

Art Stadion keeps a data bank in ARTStadions secretariat, where people with knowledge, skills and professionalism are available for ideas and solutions of arts projects.

 

ARTStadion is built upand owned by idea maker and multi-artist Jonna Colding Henriksen.

 

This homepage may be privileged and / or confidential and Artstadion Jonna Colding Henriksen does not waive any related rights and obligations. Any distribution, use or copying of this home page or the information it contains by other than an intended recipient is unauthorized. If you have received any email in error, please advise us (by return e-mail or otherwise) immediately. This home page and any attachments have been checked for viruses and spyware, however, we advise you to use a good anti-virus/spyware program that is updated regularly as Artstadion will not accept any damage to your system or data whatever the cause.

 

 

Copyright © All Rights Reserved